katastarska parcela br. 656 KO Tekeriš


katastarska parcela br. 656 KO Tekeriš
Datum
27.9.2023.
Početna cena
119.427,88
Predmet aukcije
b9e08c23-08aa-4289-8b31-9238f6f5bafb
Mesto
776a66dc-72e1-4023-8bb7-4bb0a6e6af6f
Dokumenti i druge informacije:
2e88c819-6fa9-4066-b5ee-c65204beb9b6
c3eb33bb-61a1-46a0-b06a-3eea71eb7e96:
8ff27616-ad45-4634-85db-a15ba4ed1754
c33c3404-68ee-4a36-80ba-9d743e71b96f:
4fb68677-affe-4d3e-8e76-f658974f2175
6641528f-e4cb-4ee4-87e4-4005e32f058b:
c668c96f-68cf-430e-b018-3516e025e51c
fc4fcb6f-b07b-4241-9b06-9cc68063069a:
ce3c71da-fe99-434f-8641-537fb1e25560
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima