Logo

CompanyWall doo je renomirana bonitetna kuca osnovana 2013. godine sa ciljem da pomogne poslovnim subjektima da unaprede svoje poslovanje pronalaženjem i povezivanjem sa novim klijentima, proverom njihovih potreba i likvidnosti i poboljšanju efikasnosti rada analizom finansijskih podataka i  brojnih ekonomskih faktora. Naše višegodišnje iskustvo u poboljšanju procesa poslovanja, svakodnevno obogacujemo kroz uspešno poslovanje na cetiri razlicita tržišta u Evropi.


Misija CompanyWall je da primenom savremenih metoda pomognemo klijentima da povecaju intelektualni kapital, poslovne performanse, profitabilnost, likvidnost i produktivnost poslovanja.

Sa našim klijentima gradimo i održavamo dugorocne poslovne odnose nudenjem jedinstvenih usluga, prilagodenih individualnim zahtevima, a vrhunskim kvalitetom usluga, dostupnošcu i pouzdanošcu ulivamo sigurnost i poverenje. Svim korisnicima naših usluga, saradnicima i partnerima na tržištu pristupamo sa brižnošcu i poštovanjem.

Nastojimo da zadovoljimo njihove specificne potrebe jer na taj nacin svi postajemo uspešniji. Prihvatamo licnu odgovornost i težimo da uvek budemo drugaciji, bolji i podsticemo napredak. Mi smo lojalni, iskreni i direktni prema našim našim klijentima i partnerima. 


CompanyWall je pionir umrežavanja i uspostavljanja poslovnih veza izmedu domacih ali i stranih kompanija. Naša intuitivna mreža pretvara poslovnu nameru u poslovne rezultate. 

Svesni smo znacaja i neprocenjive vrednosti proverene poslovne informacije koja omogucava poslovnim subjektima da drže korak s aktuelnim lokalnim i globalnim dogadanjima i trendovima u savremenom polovanju.

Nakon višegodišnjeg iskustva znamo tacno šta je potrebno jednoj savremenoj kompaniji koja želi da obezbedi transparentno i sigurno poslovanje.


Vizija CompanyWall Business je aktivno ucešce u unapredenju tržišta u Srbiji i sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, koja ne samo da uvodi nove poslovne navike i trendove, nego ih i predvida i kreira.

CompanyWall posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi i omogucava uvid u podatke o vašim klijentima, saradnicima i poslovnim partnerima uz dostavljanje finalnog proracuna bonitetne ocene po konkurentnoj ceni, bez ogranicenja upotrebe.


CompanyWall Usluge

Pristup portalu CompanyWall omogucava da obogatite svoje poslovne podatke pracenjem poslovanja i poslovnih aktivnosti svih privrednih subjekata sa kojima poslujete ili sa kojima potencijalno želite da ostvarite kontakt i saradnju. Naš zadatak je da vm pomognmo da donesete pravu odluku pri odabiru uz tacnu i proverenu informaciju o pouzdanosti buduce saradnje. Informacije o kreditnom rejtingu, sudskim sporovima, poslovnom okruženju i stabilnosti sada su vam dostupne na jednostavanv pregledan i pouzdan nacin, uvidom u obradene finansijske podatke svih privrednih subjekata koji posluju na srpskom tržištu.

Za razliku od ponude konkurenata naša usluga se ne produžava automatski i tehnicka podrška je potpuno besplatna. Omogucen je pristup sistemu za 3 korisnika istovremeno i lista za redovno pracenje firmi koje sami izaberete se automatski ažirira na nedeljnom nivou. Bez dodatne doplate dostupna vam je popis svih aktuelnih prodaja putem javnog nadmetanja, aktivnih postupaka stecajeva i likvidacije, otvorenih sudskih postupaka i drugih važnih obaveštenja koji se ticu vaše interesne grupe koju možete sami formirati. U svakom trenutku jednostavnim logovanjem možete saznati i koja su lica zainteresovana za vaše poslovne aktivnosti pregledom dostupnih podataka o vašoj kompaniji. Sve informacije su predstavljene na jednostavan i pregledan nacin, i od neprocenjivog su znacaja za brzo donošenje poslovnih odluka uz minimalan rizik.


Sertfikat bonitetne izvrsnosti CompanyWall predstavlja službeno uverenje naše bonitetne kuce koje se dodeljuje kompanijama koje zadovoljavaju stroge ekonomske i finansijske kriterijume. Jedino na osnovu bonitetne ocene koju na osnovu posebne metodologije i analize finansijskog izveštaja drugih brojnih faktora možete dobiti piano priznanje koje svedoci o visokom pozicioninju na rasprostranjenom trežištu. Evaluaciju boniteta vrši tim ekonomskih strucnjaka na osnovu zvanicnih podataka o proceni kreditne sposobnosti, cash flow analizi, kao i analizi stanja i kretanja prihoda i strukture imovine i kapitala i drugih ?nansijskih i ekonomskih elemenata, koji su našoj bonitetnoj kuci dostupni na osnovu ekskluzivne saradnje koju CompanyWall vec godinama unazad uspešno ostvaruje sa Agencijom za privredne registre.

Posedovanjem sertfikata kompanija povecava svoj kredibilitet pri poslovanju na tržištu i dobija svedocanstvo dugogodišnjeg sistematskog i kvalitetnog rada te osigurava prednost u odabiru u odnosu na konkurenciju. Ujedno, posedovanjem ovog sertifikata, klijentima i partnerima potvrdujete sigurnost poslovanja iz finansijskog i ekonomskog aspekta. 

Svesni smo da povecanje transparentnosti poslovanja ubrzava napredak ekonomije u zemlji i regionu sigurnijim poslovanjem, odnosno svodenjem rizik na minimum.  Pouzdane informacije su danas jedan od najvažnijeg faktora uspešnog poslovanja, i zato je naša misija da ih ucinimo dostupnim što vecem broju naših klijenata.


Iskustva i sugestije naših korisnika su nam veoma važna. Zato u CompanyWall-u verujemo u našu zajednicku buducnost u kojoj cemo sa finansijskim asistentom CompanyWall Business zajedno rasti, razvijati se i potvrditi našu ulogu u unapredenju poslovanja i strategije investiranja na domacem tržištu.


 

CompanyWall d.o.o.

  • Makenzijeva 53, 11 000 Beograd
  • Telefon: 064/6426-484
  • Email: info@companywall.rs
  • PIB:  105340904
  • Maticni broj: 20346400
  • TR: 275-0020222998245-45