Osnovano

Logo

CompanyWall doo je renomirana bonitetna kuća osnovana 2013. godine sa ciljem da pomogne poslovnim subjektima da unaprede svoje poslovanje pronalaženjem i povezivanjem sa novim klijentima, proverom njihovih potreba i likvidnosti i poboljšanju efikasnosti rada analizom finansijskih podataka i  brojnih ekonomskih faktora. Naše višegodišnje iskustvo u poboljšanju procesa poslovanja, svakodnevno obogaćujemo kroz uspešno poslovanje na četiri različita tržišta u Evropi.


Misija CompanyWall je da primenom savremenih metoda pomognemo klijentima da povećaju intelektualni kapital, poslovne performanse, profitabilnost, likvidnost i produktivnost poslovanja.

Sa našim klijentima gradimo i održavamo dugoročne poslovne odnose nuđenjem jedinstvenih usluga, prilagođenih individualnim zahtevima, a vrhunskim kvalitetom usluga, dostupnošću i pouzdanošću ulivamo sigurnost i poverenje. Svim korisnicima naših usluga, saradnicima i partnerima na tržištu pristupamo sa brižnošću i poštovanjem.

Nastojimo da zadovoljimo njihove specifične potrebe jer na taj način svi postajemo uspešniji. Prihvatamo ličnu odgovornost i težimo da uvek budemo drugačiji, bolji i podstičemo napredak. Mi smo lojalni, iskreni i direktni prema našim našim klijentima i partnerima. 


CompanyWall je pionir umrežavanja i uspostavljanja poslovnih veza između domaćih ali i stranih kompanija. Naša intuitivna mreža pretvara poslovnu nameru u poslovne rezultate. 

Svesni smo značaja i neprocenjive vrednosti proverene poslovne informacije koja omogućava poslovnim subjektima da drže korak s aktuelnim lokalnim i globalnim događanjima i trendovima u savremenom polovanju.

Nakon višegodišnjeg iskustva znamo tačno šta je potrebno jednoj savremenoj kompaniji koja želi da obezbedi transparentno i sigurno poslovanje.


Vizija CompanyWall Business je aktivno učešće u unapređenju tržišta u Srbiji i sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, koja ne samo da uvodi nove poslovne navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira.

CompanyWall posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi i omogućava uvid u podatke o vašim klijentima, saradnicima i poslovnim partnerima uz dostavljanje finalnog proračuna bonitetne ocene po konkurentnoj ceni, bez ograničenja upotrebe.


CompanyWall Usluge

Pristup portalu CompanyWall omogućava da obogatite svoje poslovne podatke praćenjem poslovanja i poslovnih aktivnosti svih privrednih subjekata sa kojima poslujete ili sa kojima potencijalno želite da ostvarite kontakt i saradnju. Naš zadatak je da vm pomognmo da donesete pravu odluku pri odabiru uz tačnu i proverenu informaciju o pouzdanosti buduće saradnje. Informacije o kreditnom rejtingu, sudskim sporovima, poslovnom okruženju i stabilnosti sada su vam dostupne na jednostavanv pregledan i pouzdan način, uvidom u obrađene finansijske podatke svih privrednih subjekata koji posluju na srpskom tržištu.

Za razliku od ponude konkurenata naša usluga se ne produžava automatski i tehnička podrška je potpuno besplatna. Omogućen je pristup sistemu za 3 korisnika istovremeno i lista za redovno praćenje firmi koje sami izaberete se automatski ažirira na nedeljnom nivou. Bez dodatne doplate dostupna vam je popis svih aktuelnih prodaja putem javnog nadmetanja, aktivnih postupaka stečajeva i likvidacije, otvorenih sudskih postupaka i drugih važnih obaveštenja koji se tiču vaše interesne grupe koju možete sami formirati. U svakom trenutku jednostavnim logovanjem možete saznati i koja su lica zainteresovana za vaše poslovne aktivnosti pregledom dostupnih podataka o vašoj kompaniji. Sve informacije su predstavljene na jednostavan i pregledan način, i od neprocenjivog su značaja za brzo donošenje poslovnih odluka uz minimalan rizik.


Sertfikat bonitetne izvrsnosti CompanyWall predstavlja službeno uverenje naše bonitetne kuće koje se dodeljuje kompanijama koje zadovoljavaju stroge ekonomske i finansijske kriterijume. Jedino na osnovu bonitetne ocene koju na osnovu posebne metodologije i analize finansijskog izveštaja drugih brojnih faktora možete dobiti piano priznanje koje svedoči o visokom pozicioninju na rasprostranjenom trežištu. Evaulaciju boniteta vrši tim ekonomskih stručnjaka na osnovu zvaničnih podataka o proceni kreditne sposobnosti, cash flow analizi, kao i analizi stanja i kretanja prihoda i strukture imovine i kapitala i drugih finansijskih i ekonomskih elemenata, koji su našoj bonitetnoj kući dostupni na osnovu ekskluzivne saradnje koju CompanyWall već godinama unazad uspešno ostvaruje sa Agencijom za privredne registre.

Posedovanjem sertfikata kompanija povećava svoj kredibilitet pri poslovanju na tržištu i dobija svedočanstvo dugogodišnjeg sistematskog i kvalitetnog rada te osigurava prednost u odabiru u odnosu na konkurenciju. Ujedno, posedovanjem ovog sertifikata, klijentima i partnerima potvrđujete sigurnost poslovanja iz finansijskog i ekonomskog aspekta. 

Svesni smo da povećanje transparentnosti poslovanja ubrzava napredak ekonomije u zemlji i regionu sigurnijim poslovanjem, odnosno svođenjem rizik na minimum.  Pouzdane informacije su danas jedan od najvažnijeg faktora uspešnog poslovanja, i zato je naša misija da ih učinimo dostupnim što većem broju naših klijenata.


Iskustva i sugestije naših korisnika su nam veoma važna. Zato u CompanyWall-u verujemo u našu zajedničku budućnost u kojoj ćemo sa finansijskim asistentom CompanyWall Business zajedno rasti, razvijati se i potvrditi našu ulogu u unapređenju poslovanja i strategije investiranja na domaćem tržištu.


 

CompanyWall d.o.o.

  • Makenzijeva 53, 11 000 Beograd
  • Telefon: 064/6426-484, 011 404 92 12
  • Email: info@companywall.rs
  • PIB:  105340904
  • Matični broj: 20346400
  • TR: 355-000320029998526