Osnovano

Što je bonitetna ocena?

Bonitetna ocena odnosno finansijska ocena je detaljan pregled poslovanja firme ili samostalnog preduzetnika, koji se temelji na analizi poslovanja u prethodnoj godini.

Na portalu Companywall Business, bonitetna ocena je kombinacija statične i dinamične ocene. Statična ocena je proračun više pokazatelja iz godišnjeg izveštaja, a dinamična se kroz godinu menja. Statična bonitetna ocena sastavljena je iz pokazatelja uspešnosti i pokazatelja likvidnosti.

certifikat_bonitetne_izvrsnosti

Na dinamičan deo bonitetne ocene utiču razni činioci, a to su:

  • Blokade
  • Dugovi (porezni)
  • Delatnosti
  • Odnos izmedu prihoda iz državnog proračuna i iz privatnog sektora
  • Sudski postupci
  • Platna moć

Firme i preduzetnici mogu na osnovu bonitetne ocene da predvide koliko moraju da budu oprezni pri poslovanju s potencijalnim i postojećim partnerima. Pored toga bonitetna ocena deluje i kao motivacija, jer firma sa višom bonitetnom ocenom postiže veći ugled u poslovnom svetu.


Sertifikat bonitetne izvrsnosti

Companywall Business firmama koje za svoje dobro poslovanje zaslužuju priznanje, dodeljuje sertifikat bonitetne izvrsnosti. Poslovni subjekti s bonitetnom ocenom izvrsnosti posluju uspešno i uživaju poverenje poslovnog sveta. Bonitetna izvrsnost je plod detaljnih proračuna na osnovu poslovanja preduzeća, statične i dinamične bonitetne ocene. Sam sertifikat diže vaš kredibilitet kod poslovnih partnera i odraz je uspešnog poslovanja firme.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti dodeljuje se preduzećima s bonitetnom ocenom AAA, AA+ i A+.

sertifikat_bonitetne_izvrsnosti_AAA

 


Pokazatelj bonitetnih razreda

AAA Certifikat bonitetne izvrsnosti

Bonitetna ocena AAA je najviša moguća ocena koju je pojedina firma ostvarila, ako duže vreme posluje bez poteškoća. AAA ocena je dokaz izvrsnog poslovanja, koja se dodeljuje  firmi bez blokada, koja redovno izvršava svoje obaveze. Mogućnosti za rizično poslovanje u budućnosti skoro da ne postoje. Firma s najvišom bonitetnom ocenom AAA je pouzdan poslovni partner.

AA+ Certifikat bonitetne izvrsnosti

Ocena AA+ blisko prati najvišu bonitetnu ocenu. Ova ocena znači da je firma dobra, pouzdana i stabilna. Nešto slabija ocena potiče od toga što je firma mlađa i njena prisutnost na tržištu je kraća. Saradnja s takvim preduzećem ne predstavlja rizik i zadovoljava sve visoke standarde uspešnog poslovanja.

A+ Certifikat bonitetne izvrsnosti

Firma koja je zaslužila bonitetnu ocenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove za rizično poslovanje u budućnosti. S takvim preduzećem ostale firme mogu kvalitetno i uspešno da sarađuju, a uspešno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti. Nešto slabija ocena je ovim firmama dodeljena zbog poslovanja u prošlosti, ili kada je reč o mladoj firmi, ipak ona je sada pouzdan poslovni partner.

BBB Certifikat bonitetne uspješnosti

Preduzeće posluje, ali ponekad ima teškoće s tekućim likvidnostima. Pri poslovanju s ovakvim preduzećem je potreban oprez.

CCC Certifikat bonitetne uspješnosti

Preduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati. Verovatnoća blokade, stečaja ili zatvaranja je vrlo visoka.

Certifikat bonitetne uspješnosti -

Bonitetna ocena nije moguća jer ne postoji dovoljno podataka o preduzeću. To znači da je preduzeće novo i nije dostupan godišnji finansijski izveštaj.

 

METODOLOGJA