Stečajevi


Matični broj
20975750
Poreski broj
108319770
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.ST-156/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20622334
Poreski broj
106522669
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 133/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20596902
Poreski broj
106415746
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 34/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20575255
Poreski broj
106307560
Datum objave
12.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.71/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20573643
Poreski broj
106299861
Datum objave
12.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St-162/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20056819
Poreski broj
104418783
Datum objave
12.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.St-124/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20645199
Poreski broj
106617290
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.14/18
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21094102
Poreski broj
108922163
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-127/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20565284
Poreski broj
106259080
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St-116/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17192302
Poreski broj
101487658
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-141/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21137880
Poreski broj
109178649
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 151/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
09017577
Poreski broj
100018802
Datum objave
10.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 41/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20723025
Poreski broj
107006331
Datum objave
10.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St-154/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
09017500
Poreski broj
102806683
Datum objave
10.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.42/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07223455
Poreski broj
101946150
Datum objave
31.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.12/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20223421
Poreski broj
104730898
Datum objave
31.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.16/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
08701555
Poreski broj
101702272
Datum objave
29.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 72/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20374560
Poreski broj
105400972
Datum objave
29.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.73/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20676639
Poreski broj
106766878
Datum objave
29.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.144/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20670525
Poreski broj
106740362
Datum objave
27.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.St.149/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu