Stečajevi


Matični broj
09017577
Poreski broj
100018802
Datum objave
10.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 41/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20723025
Poreski broj
107006331
Datum objave
10.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St-154/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
09017500
Poreski broj
102806683
Datum objave
10.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.42/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07223455
Poreski broj
101946150
Datum objave
31.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.12/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20223421
Poreski broj
104730898
Datum objave
31.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.16/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
08701555
Poreski broj
101702272
Datum objave
29.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 72/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20374560
Poreski broj
105400972
Datum objave
29.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.73/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20676639
Poreski broj
106766878
Datum objave
29.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.144/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20670525
Poreski broj
106740362
Datum objave
27.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.St.149/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20286725
Poreski broj
104984158
Datum objave
27.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.12/2018
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20705639
Poreski broj
106917703
Datum objave
24.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.5/2018
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20401885
Poreski broj
105525074
Datum objave
22.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 76/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17534980
Poreski broj
103203590
Datum objave
20.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 78/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07488769
Poreski broj
100290560
Datum objave
20.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St-146/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07836988
Poreski broj
101895839
Datum objave
20.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.19/18
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20264217
Poreski broj
104880213
Datum objave
16.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 48/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
21251801
Poreski broj
109838709
Datum objave
13.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 81/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08184461
Poreski broj
101634151
Datum objave
9.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 14/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08713219
Poreski broj
100751693
Datum objave
8.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 70/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20472448
Poreski broj
105851804
Datum objave
8.8.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.12/18
Sud
Privredni sud u Požarevcu