Stečajevi


Matični broj
08185140
Poreski broj
101639139
Datum objave
25.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 11/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08775869
Poreski broj
102593774
Datum objave
21.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 12/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20701552
Poreski broj
106895136
Datum objave
12.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 1/2019
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20899212
Poreski broj
107931601
Datum objave
12.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 140/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08813701
Poreski broj
103382407
Datum objave
12.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 144/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20385723
Poreski broj
105454704
Datum objave
11.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 38/2016
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17491768
Poreski broj
103003108
Datum objave
5.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 226/18
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20934093
Poreski broj
108115608
Datum objave
31.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 27/18
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20435313
Poreski broj
105754910
Datum objave
29.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 141/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08606277
Poreski broj
100462183
Datum objave
23.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 138/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08130108
Poreski broj
100017297
Datum objave
22.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2018
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20975750
Poreski broj
108319770
Datum objave
22.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.ST-156/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08707723
Poreski broj
102098483
Datum objave
21.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 133/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17034294
Poreski broj
101122395
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 1/2019
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17564579
Poreski broj
103443451
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 257/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07219016
Poreski broj
100569017
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 9/2018
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
20434082
Poreski broj
105674057
Datum objave
16.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 131/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07659610
Poreski broj
100966269
Datum objave
15.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 19/2018
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20735813
Poreski broj
107067443
Datum objave
3.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 21/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07910665
Poreski broj
100282318
Datum objave
27.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St 211/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu