Stečajevi


Matični broj
08173419
Poreski broj
100510566
Datum objave
8.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.7/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
21186929
Poreski broj
109461351
Datum objave
3.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.13/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20190892
Poreski broj
104567489
Datum objave
2.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 84/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07976747
Poreski broj
100567812
Datum objave
1.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 7/2020
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
21392952
Poreski broj
110844179
Datum objave
1.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 60/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21002780
Poreski broj
108454092
Datum objave
1.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.12/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17126431
Poreski broj
100809298
Datum objave
31.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 7/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21462942
Poreski broj
111326782
Datum objave
26.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 97/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08628378
Poreski broj
101340415
Datum objave
25.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20076852
Poreski broj
104037767
Datum objave
25.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St 20/20
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08708886
Poreski broj
101871131
Datum objave
24.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 121/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20396792
Poreski broj
105524893
Datum objave
21.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 94/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20745479
Poreski broj
107121162
Datum objave
21.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 99/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06387713
Poreski broj
101500407
Datum objave
21.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20227010
Poreski broj
104771523
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 31/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08674582
Poreski broj
101812365
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 33/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
06337503
Poreski broj
101139232
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 11/2020
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21025194
Poreski broj
108567269
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 34/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20230711
Poreski broj
104760714
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08510261
Poreski broj
101997184
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 32/2020
Sud
Privredni sud u Subotici