Stečajevi


Matični broj
08746338
Poreski broj
100792802
Datum objave
23.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20385928
Poreski broj
110880467
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.34/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20361263
Poreski broj
105602252
Datum objave
9.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 37/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08254702
Poreski broj
100751907
Datum objave
7.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 41/2017
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20901519
Poreski broj
107940931
Datum objave
7.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 42/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20617322
Poreski broj
106505985
Datum objave
18.4.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.25/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08680388
Poreski broj
100839456
Datum objave
11.4.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.2/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20687509
Poreski broj
106825182
Datum objave
8.4.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 23/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21011371
Poreski broj
108498701
Datum objave
2.4.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 4/19
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08397309
Poreski broj
100720374
Datum objave
1.4.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 28/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20800950
Poreski broj
107431185
Datum objave
1.4.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 5/2019
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08819882
Poreski broj
103480661
Datum objave
25.3.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 21/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07016492
Poreski broj
101716698
Datum objave
19.3.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. At. 6/2019
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08028389
Poreski broj
101620259
Datum objave
18.3.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 6/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08711445
Poreski broj
100468690
Datum objave
7.3.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.9/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20301422
Poreski broj
105071104
Datum objave
28.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-3/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20955465
Poreski broj
108223520
Datum objave
27.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 1/2019
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
08614032
Poreski broj
100710731
Datum objave
26.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 2/2019
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
07609582
Poreski broj
101893749
Datum objave
26.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1 St 2/2019
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20698829
Poreski broj
106882487
Datum objave
26.2.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 139/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu