Stečajevi


Matični broj
21257389
Poreski broj
109867300
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 104/19
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
DUŽNIK
Matični broj
08787018
Poreski broj
102909322
Datum objave
14.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 105/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20097680
Poreski broj
104131917
Datum objave
14.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 102/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08826684
Poreski broj
103601288
Datum objave
9.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 94/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20419962
Poreski broj
105613015
Datum objave
7.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 90/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20457988
Poreski broj
105786171
Datum objave
3.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 53/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08036870
Poreski broj
101426502
Datum objave
1.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-24/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20800925
Poreski broj
107430465
Datum objave
30.9.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 28/2019
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20821337
Poreski broj
107531740
Datum objave
24.9.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 79/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20842920
Poreski broj
107644360
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 72/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17467387
Poreski broj
102513858
Datum objave
5.9.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.26/2019
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20036613
Poreski broj
103865709
Datum objave
30.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.11/2019
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21165891
Poreski broj
109346310
Datum objave
29.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.91/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08269025
Poreski broj
101355405
Datum objave
29.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.70/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06851827
Poreski broj
101782698
Datum objave
28.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.203/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21211273
Poreski broj
109616314
Datum objave
22.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 16/2019
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20695471
Poreski broj
106866898
Datum objave
21.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 84/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08823316
Poreski broj
103557435
Datum objave
8.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 32/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20685492
Poreski broj
106811992
Datum objave
8.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 34/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20486333
Poreski broj
105915005
Datum objave
8.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 33/2019
Sud
Privredni sud u Subotici