Stečajevi


Matični broj
07204892
Poreski broj
101907985
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 22/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
08249164
Poreski broj
100988491
Datum objave
12.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.21/2009
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07204868
Poreski broj
102236076
Datum objave
12.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST.20/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07204868
Poreski broj
102236076
Datum objave
12.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST.20/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07215371
Poreski broj
102380749
Datum objave
11.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.26/2009
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07215371
Poreski broj
102380749
Datum objave
11.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.26/2009
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07984910
Poreski broj
101609351
Datum objave
9.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
I Ct. 9/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07984910
Poreski broj
101609351
Datum objave
9.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
I Ct. 9/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17195590
Poreski broj
101432366
Datum objave
7.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
13/2009
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08020175
Poreski broj
101430862
Datum objave
7.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
14/2009
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08020175
Poreski broj
101430862
Datum objave
7.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
14/2009
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
07131208
Poreski broj
100374087
Datum objave
5.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St br. 43/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07131208
Poreski broj
100374087
Datum objave
5.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St br. 43/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08067350
Poreski broj
100556176
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
ST. 57/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08067350
Poreski broj
100556176
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST. 57/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07647565
Poreski broj
102221793
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
36/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07647565
Poreski broj
102221793
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
36/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08043248
Poreski broj
100867434
Datum objave
1.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
10/2009
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08043248
Poreski broj
100867434
Datum objave
1.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
40087
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08003777
Poreski broj
100700675
Datum objave
29.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.16/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici