Stečajevi


Matični broj
08130230
Poreski broj
100640786
Datum objave
20.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
20/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08130230
Poreski broj
100640786
Datum objave
20.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
42998
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07107307
Poreski broj
100258793
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 39/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07107307
Poreski broj
100258793
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 39/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07211937
Poreski broj
101533370
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
VIII St 38/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07211937
Poreski broj
101533370
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
VIII St 38/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08121052
Poreski broj
100236065
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St. 41/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08121052
Poreski broj
100236065
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 41/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07576170
Poreski broj
100334542
Datum objave
16.10.2009.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
St.61/2010 veza 30/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07576170
Poreski broj
100334542
Datum objave
16.10.2009.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
St.61/2010 veza 30/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
27008500
Poreski broj
111684671
Datum objave
15.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen - nastavljen nad stečajnom masom
Poziv na broj
St-32/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08070075
Poreski broj
100434866
Datum objave
15.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-32/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08607702
Poreski broj
102077093
Datum objave
15.10.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St 32/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08607702
Poreski broj
102077093
Datum objave
15.10.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St 32/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08038511
Poreski broj
101628614
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.26/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08038511
Poreski broj
101628614
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.26/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08058911
Poreski broj
101695559
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.23/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08058911
Poreski broj
101695559
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.23/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08040974
Poreski broj
100276903
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.29/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08040974
Poreski broj
100276903
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.29/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu