Stečajevi


Matični broj
08040974
Poreski broj
100276903
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.29/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08040974
Poreski broj
100276903
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.29/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08058911
Poreski broj
101695559
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.23/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08058911
Poreski broj
101695559
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.23/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08038511
Poreski broj
101628614
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.26/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08038511
Poreski broj
101628614
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.26/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17433121
Poreski broj
101175645
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.24/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
DUŽNIK
Matični broj
07131291
Poreski broj
100384978
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.28/09
Sud
Privredni sud u Nišu
DUŽNIK
Matični broj
07131291
Poreski broj
100384978
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.28/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08068658
Poreski broj
100398258
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Ostalo
Poziv na broj
St.24/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08068658
Poreski broj
100398258
Datum objave
14.10.2009.
Vrsta postupka
Ostalo
Poziv na broj
St.24/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07325142
Poreski broj
100363818
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 12/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07325142
Poreski broj
100363818
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 12/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07105126
Poreski broj
102236105
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.40/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07105126
Poreski broj
102236105
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.40/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07195923
Poreski broj
100365750
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 18/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07195923
Poreski broj
100365750
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 18/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07196628
Poreski broj
104623896
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.25/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07196628
Poreski broj
104623896
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.25/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
17266497
Poreski broj
101247715
Datum objave
13.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.33/09
Sud
Privredni sud u Kraljevu