Stečajevi


Matični broj
17129996
Poreski broj
100978286
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 30/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07196598
Poreski broj
100543410
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.32/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07196598
Poreski broj
100543410
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.32/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
08069638
Poreski broj
102273722
Datum objave
21.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-22/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08069638
Poreski broj
102273722
Datum objave
21.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-22/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
DUŽNIK
Matični broj
17572130
Poreski broj
103530617
Datum objave
21.10.2009.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
VI.St. 91/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08130230
Poreski broj
100640786
Datum objave
20.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
20/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08130230
Poreski broj
100640786
Datum objave
20.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
42998
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07107307
Poreski broj
100258793
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 39/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07107307
Poreski broj
100258793
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 39/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07211937
Poreski broj
101533370
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
VIII St 38/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07211937
Poreski broj
101533370
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
VIII St 38/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08121052
Poreski broj
100236065
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St. 41/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08121052
Poreski broj
100236065
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 41/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07576170
Poreski broj
100334542
Datum objave
16.10.2009.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
St.61/2010 veza 30/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07576170
Poreski broj
100334542
Datum objave
16.10.2009.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
St.61/2010 veza 30/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08070075
Poreski broj
100434866
Datum objave
15.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-32/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
27008500
Poreski broj
111684671
Datum objave
15.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen - nastavljen nad stečajnom masom
Poziv na broj
St-32/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08607702
Poreski broj
102077093
Datum objave
15.10.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St 32/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08607702
Poreski broj
102077093
Datum objave
15.10.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St 32/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu