Stečajevi


Matični broj
07236492
Poreski broj
100994561
Datum objave
28.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 211/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07160097
Poreski broj
101404538
Datum objave
27.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IV St. 27/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07160097
Poreski broj
101404538
Datum objave
27.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IV St. 27/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17466399
Poreski broj
102513899
Datum objave
26.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Posl. Br. I St.18/2009
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08175292
Poreski broj
100262508
Datum objave
26.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.12/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08175292
Poreski broj
100262508
Datum objave
26.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.12/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08147957
Poreski broj
100261724
Datum objave
26.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08147957
Poreski broj
100261724
Datum objave
26.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08071578
Poreski broj
101692597
Datum objave
23.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-31/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08071578
Poreski broj
101692597
Datum objave
23.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-31/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08265178
Poreski broj
100398215
Datum objave
23.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-27/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08265178
Poreski broj
100398215
Datum objave
23.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-27/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17043480
Poreski broj
101895470
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 61/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07205155
Poreski broj
100408226
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.39/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07205155
Poreski broj
100408226
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.39/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
08007195
Poreski broj
100636184
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-28/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08007195
Poreski broj
100636184
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-28/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17470795
Poreski broj
102622581
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
43036
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17470795
Poreski broj
102622581
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
28/10
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17171194
Poreski broj
100147984
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St br. 38/09
Sud
Privredni sud u Valjevu