Stečajevi


Matični broj
07922469
Poreski broj
101011821
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.3137/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
27005934
Poreski broj
110220949
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6. St. 169/2017
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08766975
Poreski broj
102052279
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.860/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07669453
Poreski broj
101140087
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.49/2011
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08603707
Poreski broj
102072474
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.954/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08831106
Poreski broj
103650315
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.72/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07604297
Poreski broj
101505331
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Br.5.St.208/2011
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07104952
Poreski broj
100406534
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br. 1. St.295/2011
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07214456
Poreski broj
100528718
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br. 1. St.323/2011
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07094833
Poreski broj
101664745
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
10.sT.3599/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08778922
Poreski broj
102655598
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.909/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08523193
Poreski broj
101661841
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.943/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07613024
Poreski broj
100125854
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.br.763/11
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08633096
Poreski broj
101645199
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.874/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07604297
Poreski broj
101505331
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Br.5.St.208/2011
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07104952
Poreski broj
100406534
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br. 1. St.295/2011
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07214456
Poreski broj
100528718
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br. 1. St.323/2011
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07094833
Poreski broj
101664745
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
10.sT.3599/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08778922
Poreski broj
102655598
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.909/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08523193
Poreski broj
101661841
Datum objave
18.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.943/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu