Stečajevi


Matični broj
06769683
Poreski broj
101016262
Datum objave
23.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.br.686/11
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08786399
Poreski broj
102844961
Datum objave
23.11.2011.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.950/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06769683
Poreski broj
101016262
Datum objave
23.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.br.686/11
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08786399
Poreski broj
102844961
Datum objave
23.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.950/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08159688
Poreski broj
100237255
Datum objave
22.11.2011.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
1. St.48/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06667929
Poreski broj
101967582
Datum objave
22.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
32. St 2796/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06321445
Poreski broj
101131046
Datum objave
22.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
32. St.3263/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20352027
Poreski broj
105290896
Datum objave
22.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.161/2011
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17613723
Poreski broj
103575177
Datum objave
22.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.234/2011
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08159688
Poreski broj
100237255
Datum objave
22.11.2011.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
1. St.48/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06667929
Poreski broj
101967582
Datum objave
22.11.2011.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
32. St 2796/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06321445
Poreski broj
101131046
Datum objave
22.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
32. St.3263/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17414593
Poreski broj
101201030
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
17 St.2961/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07922469
Poreski broj
101011821
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.3137/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17131362
Poreski broj
100349442
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
5 St.3128/11
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20230142
Poreski broj
104746118
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 3127/2011
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08766975
Poreski broj
102052279
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.860/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07669453
Poreski broj
101140087
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.49/2011
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08603707
Poreski broj
102072474
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.954/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08831106
Poreski broj
103650315
Datum objave
21.11.2011.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.72/2011
Sud
Privredni sud u Novom Sadu