Stečajevi


DUŽNIK
Matični broj
07098634
Poreski broj
101349998
Datum objave
23.12.2009.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
St.br. 44/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17109278
Poreski broj
100562347
Datum objave
18.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
34/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
06554784
Poreski broj
101333784
Datum objave
18.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 27/2009
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08214476
Poreski broj
101444703
Datum objave
18.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.39/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08659753
Poreski broj
101766308
Datum objave
18.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
35/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
17202723
Poreski broj
100115016
Datum objave
16.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
XIII-ST-104/09
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08070121
Poreski broj
100434874
Datum objave
15.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
39/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08070105
Poreski broj
100434761
Datum objave
15.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
38/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08161445
Poreski broj
100434858
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
43/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08238367
Poreski broj
100434840
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
40/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08070091
Poreski broj
101981134
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
41/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08238375
Poreski broj
100434882
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
42/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17119427
Poreski broj
101077205
Datum objave
11.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
16/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07166117
Poreski broj
102741256
Datum objave
11.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
30/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20210389
Poreski broj
104699716
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br.29/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20148179
Poreski broj
104342013
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
XI St 44/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07096445
Poreski broj
100074051
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
65/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07096402
Poreski broj
101491850
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
66/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08043086
Poreski broj
100982743
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 37/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07314051
Poreski broj
100629963
Datum objave
9.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
43003
Sud
Privredni sud u Zaječaru