Stečajevi


Matični broj
07128843
Poreski broj
105698711
Datum objave
10.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.3. St. 366/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08045771
Poreski broj
102072110
Datum objave
10.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.44/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17554743
Poreski broj
103365248
Datum objave
9.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.661/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08004307
Poreski broj
100263445
Datum objave
8.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 42/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08727503
Poreski broj
101566745
Datum objave
7.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.68/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17393677
Poreski broj
100385173
Datum objave
4.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.971/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17393669
Poreski broj
100355795
Datum objave
4.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.970/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08789762
Poreski broj
102923797
Datum objave
3.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 512/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07185057
Poreski broj
100370075
Datum objave
1.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1.St.968/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08647666
Poreski broj
100652699
Datum objave
28.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.416/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
27000592
Poreski broj
107674779
Datum objave
28.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
4. St.355/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
27003664
Poreski broj
109039243
Datum objave
27.5.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
15. St. 2218/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08299528
Poreski broj
100263558
Datum objave
26.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.86/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07597053
Poreski broj
101272760
Datum objave
24.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St. 13/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17037404
Poreski broj
101301715
Datum objave
21.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 745/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08159696
Poreski broj
100238581
Datum objave
21.5.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
2 St.59/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08045666
Poreski broj
101839884
Datum objave
18.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. Ct.39/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07665555
Poreski broj
101230252
Datum objave
14.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 726/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07137915
Poreski broj
100549272
Datum objave
14.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.35/2010
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07620667
Poreski broj
100979424
Datum objave
10.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1 St.82/2010
Sud
Privredni sud u Nišu