Stečajevi


Matični broj
17533568
Poreski broj
103195720
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.195/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
06063187
Poreski broj
101299844
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.237/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17032020
Poreski broj
101111899
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.289/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20003731
Poreski broj
103733608
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.285/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08057389
Poreski broj
102230544
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 469/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08038872
Poreski broj
100905263
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.333/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08674841
Poreski broj
100735183
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.405/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20287705
Poreski broj
104993162
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.691/2010
Sud
Privredni sud u Leskovcu
DUŽNIK
Matični broj
08057095
Poreski broj
101922232
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St.72/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
27003435
Poreski broj
108922376
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
3. St.130/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08645892
Poreski broj
101557858
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.367/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07215207
Poreski broj
100375268
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.102/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08053219
Poreski broj
100452886
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.1.St.83/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08354901
Poreski broj
100463436
Datum objave
21.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.374/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08024073
Poreski broj
100713801
Datum objave
21.6.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
2. St.35/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07091516
Poreski broj
101512479
Datum objave
21.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3-St-4221/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08015007
Poreski broj
101566874
Datum objave
20.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.1.St.45/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
DUŽNIK
Matični broj
07126034
Poreski broj
101324101
Datum objave
17.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II.St.57/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
17187651
Poreski broj
102354311
Datum objave
17.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
II. St. 98/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08097593
Poreski broj
101165539
Datum objave
16.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 301/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu