Stečajevi


Matični broj
08044368
Poreski broj
101410954
Datum objave
30.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.114/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08225753
Poreski broj
100928674
Datum objave
29.6.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St-437/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17267302
Poreski broj
101509834
Datum objave
28.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
VI St.619/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07302258
Poreski broj
101896698
Datum objave
28.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 104/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08238073
Poreski broj
100778492
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-355/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08742120
Poreski broj
101339402
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-143/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07967195
Poreski broj
100932092
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.139/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08608407
Poreski broj
100595519
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.344/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08711941
Poreski broj
100791867
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-182/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07403828
Poreski broj
100898616
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.291/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07638019
Poreski broj
101063017
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.288/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07652216
Poreski broj
100932847
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.165/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08500274
Poreski broj
101965907
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-109/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08129649
Poreski broj
101841746
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.65/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07362943
Poreski broj
100930564
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.227/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08119015
Poreski broj
100928221
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.356/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07972474
Poreski broj
101265526
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.256/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17533568
Poreski broj
103195720
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.195/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
06063187
Poreski broj
101299844
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.237/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17032020
Poreski broj
101111899
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.289/2010
Sud
Privredni sud u Čačku