Stečajevi


Matični broj
08024073
Poreski broj
100713801
Datum objave
21.6.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
2. St.35/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07091516
Poreski broj
101512479
Datum objave
21.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3-St-4221/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08015007
Poreski broj
101566874
Datum objave
20.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.1.St.45/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
DUŽNIK
Matični broj
07126034
Poreski broj
101324101
Datum objave
17.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II.St.57/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
17187651
Poreski broj
102354311
Datum objave
17.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
II. St. 98/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08097593
Poreski broj
101165539
Datum objave
16.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 301/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08786500
Poreski broj
102828625
Datum objave
16.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.1505/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08245410
Poreski broj
100017490
Datum objave
16.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Br.1 St.290/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17234340
Poreski broj
100053918
Datum objave
15.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
36-St-274/10
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20042125
Poreski broj
103891726
Datum objave
14.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
31. St-3909/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
27000380
Poreski broj
107503968
Datum objave
14.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.2504/2012
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
27004229
Poreski broj
109353788
Datum objave
14.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.57/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20079835
Poreski broj
104052098
Datum objave
11.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 747/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08061513
Poreski broj
101828386
Datum objave
11.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.89/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07128843
Poreski broj
105698711
Datum objave
10.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.3. St. 366/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08045771
Poreski broj
102072110
Datum objave
10.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.44/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17554743
Poreski broj
103365248
Datum objave
9.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.661/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08004307
Poreski broj
100263445
Datum objave
8.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 42/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08727503
Poreski broj
101566745
Datum objave
7.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.68/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17393677
Poreski broj
100385173
Datum objave
4.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.971/2010
Sud
Privredni sud u Nišu