Stečajevi


Matični broj
06787304
Poreski broj
100774681
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Br.4.St.375/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
27001190
Poreski broj
108050970
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
3. St.395/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
27001947
Poreski broj
108428556
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.63/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07279434
Poreski broj
100566231
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.394/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
07293739
Poreski broj
100705719
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
3. St.377/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
27000665
Poreski broj
107713711
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
1.St.91/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08342555
Poreski broj
101864857
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.52/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20199105
Poreski broj
104621089
Datum objave
30.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.191/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07665571
Poreski broj
100933132
Datum objave
30.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.249/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08044368
Poreski broj
101410954
Datum objave
30.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.114/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08225753
Poreski broj
100928674
Datum objave
29.6.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St-437/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17267302
Poreski broj
101509834
Datum objave
28.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
VI St.619/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07302258
Poreski broj
101896698
Datum objave
28.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 104/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08238073
Poreski broj
100778492
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-355/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08742120
Poreski broj
101339402
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-143/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07967195
Poreski broj
100932092
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.139/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08711941
Poreski broj
100791867
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-182/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08608407
Poreski broj
100595519
Datum objave
25.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.344/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07638019
Poreski broj
101063017
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.288/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07652216
Poreski broj
100932847
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.165/2010
Sud
Privredni sud u Čačku