Stečajevi


Matični broj
07163258
Poreski broj
101589173
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 53/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07707754
Poreski broj
101973781
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
St. 56/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07159102
Poreski broj
102258660
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.67/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
DUŽNIK
Matični broj
08065918
Poreski broj
100636133
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
2. St.78/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07366744
Poreski broj
100258550
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.96/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17128736
Poreski broj
100244467
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
1. St.217/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08222576
Poreski broj
100260813
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 70/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08116091
Poreski broj
100867032
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.169/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07148925
Poreski broj
101319661
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.70/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
06281753
Poreski broj
100599917
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.175/2010
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
08123187
Poreski broj
102059918
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.72/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08115907
Poreski broj
102273407
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
2. St.101/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07632231
Poreski broj
102330135
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1.St.125/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08010056
Poreski broj
101238812
Datum objave
4.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.480/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08106380
Poreski broj
100583749
Datum objave
4.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
br.St.36/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
27005098
Poreski broj
109845353
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3 St.347/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17265407
Poreski broj
101300601
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.63/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07645295
Poreski broj
100894445
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.211/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17223623
Poreski broj
101116707
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.119/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17005103
Poreski broj
100336881
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.119/2010
Sud
Privredni sud u Nišu