Stečajevi


Matični broj
21196932
Poreski broj
109516135
Datum objave
11.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 13/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20740914
Poreski broj
107095773
Datum objave
11.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 6/2020
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
06076831
Poreski broj
100358386
Datum objave
11.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11. St. 7/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
06387853
Poreski broj
101354275
Datum objave
10.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St-10/20
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
21005169
Poreski broj
108465202
Datum objave
9.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 2/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
07887540
Poreski broj
100250301
Datum objave
9.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 277/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20982721
Poreski broj
108357292
Datum objave
9.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 80/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20367733
Poreski broj
105381454
Datum objave
8.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 8/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08052565
Poreski broj
101100374
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 11/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20734124
Poreski broj
107060056
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 4/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20187492
Poreski broj
104598105
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20851759
Poreski broj
107687130
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20806095
Poreski broj
107455120
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 75/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20103078
Poreski broj
104146736
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 36/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20665289
Poreski broj
106713219
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 39/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20996196
Poreski broj
108420742
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20686740
Poreski broj
106818672
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 15/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21390143
Poreski broj
110816020
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 12/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20988185
Poreski broj
108382173
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 86/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20849398
Poreski broj
107675128
Datum objave
2.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu