Stečajevi


Matični broj
20395320
Poreski broj
105479630
Datum objave
5.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 82/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17287826
Poreski broj
101411682
Datum objave
5.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 21/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20521724
Poreski broj
106040811
Datum objave
5.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2018
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20406968
Poreski broj
105546484
Datum objave
4.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9. St-77/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20325518
Poreski broj
105140753
Datum objave
4.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 117/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20733853
Poreski broj
107057825
Datum objave
3.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 37/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
06639542
Poreski broj
100759714
Datum objave
3.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 36/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08778388
Poreski broj
102644243
Datum objave
3.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 60/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21006718
Poreski broj
108471560
Datum objave
2.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 6/2018
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08195927
Poreski broj
101049238
Datum objave
29.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 8/2018
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
21009156
Poreski broj
108486119
Datum objave
29.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 88/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20570822
Poreski broj
106288624
Datum objave
29.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 96/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08723354
Poreski broj
100235642
Datum objave
28.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 55/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07652585
Poreski broj
100766333
Datum objave
28.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 5/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
21030791
Poreski broj
108593307
Datum objave
26.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 109/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08242607
Poreski broj
101659709
Datum objave
26.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 7/2018
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20224215
Poreski broj
104734430
Datum objave
25.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-83/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20088044
Poreski broj
104086183
Datum objave
25.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 57/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20077751
Poreski broj
104027513
Datum objave
21.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 64/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20497912
Poreski broj
105957971
Datum objave
21.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 51/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu