Stečajevi


Matični broj
20526157
Poreski broj
106069852
Datum objave
31.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 139/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08254699
Poreski broj
100751923
Datum objave
31.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 43/2017
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20542110
Poreski broj
106173438
Datum objave
30.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 100/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06594557
Poreski broj
100305511
Datum objave
30.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 49/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08040648
Poreski broj
101161435
Datum objave
30.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 15/2018
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20941693
Poreski broj
108155070
Datum objave
30.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 101/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08253897
Poreski broj
101339103
Datum objave
30.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 30/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20671637
Poreski broj
106744639
Datum objave
29.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 105/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21212881
Poreski broj
109624852
Datum objave
26.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 6/2018
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
20120746
Poreski broj
104227840
Datum objave
25.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 113/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20393980
Poreski broj
105485591
Datum objave
25.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 39/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08613664
Poreski broj
100854748
Datum objave
25.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 38/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20658797
Poreski broj
106682815
Datum objave
25.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 41/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07367554
Poreski broj
100619103
Datum objave
24.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 52/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
21130079
Poreski broj
109131444
Datum objave
24.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St-195/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20741031
Poreski broj
107096284
Datum objave
23.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 95/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21032751
Poreski broj
108604556
Datum objave
23.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St-87/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20371544
Poreski broj
105381010
Datum objave
23.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.194/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08187665
Poreski broj
100954072
Datum objave
22.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 15/18
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20888164
Poreski broj
107875541
Datum objave
19.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St.br. 163/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu