Stečajevi


Matični broj
20602414
Poreski broj
106442100
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.8/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
06642756
Poreski broj
100372273
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 10/20
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20048387
Poreski broj
103941218
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 129/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20334410
Poreski broj
105290685
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 78/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21414328
Poreski broj
111016290
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.15/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17204688
Poreski broj
103963758
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 77/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20290641
Poreski broj
105046706
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.102/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20477482
Poreski broj
105865179
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.6/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07363435
Poreski broj
100501895
Datum objave
17.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.17/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20841915
Poreski broj
107638523
Datum objave
17.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5 St. 64/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20487992
Poreski broj
105923089
Datum objave
16.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 88/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20746904
Poreski broj
107130018
Datum objave
15.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.107/20
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07318502
Poreski broj
101350356
Datum objave
15.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 12/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20193638
Poreski broj
104604891
Datum objave
15.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 8/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17590600
Poreski broj
103658372
Datum objave
14.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 27/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07469888
Poreski broj
100279563
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St-80/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20915358
Poreski broj
108010392
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1.St.76/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20034386
Poreski broj
103876373
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 63/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21447960
Poreski broj
111243239
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 11/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20109459
Poreski broj
104190691
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 72/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu