Stečajevi


Matični broj
08775451
Poreski broj
102585444
Datum objave
3.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.128/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20295627
Poreski broj
105018347
Datum objave
29.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 170/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20177047
Poreski broj
104516254
Datum objave
28.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 18/2018
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08108382
Poreski broj
100496305
Datum objave
28.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.119/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20177888
Poreski broj
104503872
Datum objave
28.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.216/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20473452
Poreski broj
105850258
Datum objave
27.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 24/2018
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20724773
Poreski broj
107014876
Datum objave
26.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 117/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20624817
Poreski broj
106532403
Datum objave
23.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.214/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06209513
Poreski broj
101710682
Datum objave
22.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.206/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20471344
Poreski broj
106230129
Datum objave
22.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 89/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20922176
Poreski broj
108047343
Datum objave
22.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 43/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08748314
Poreski broj
101633450
Datum objave
21.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 125/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21053414
Poreski broj
108716063
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 116/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20496380
Poreski broj
105972219
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 58/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20934506
Poreski broj
108118362
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 55/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20795794
Poreski broj
107405171
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9-St-183/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20580151
Poreski broj
106333728
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.96/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06187960
Poreski broj
100047876
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.208/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17119036
Poreski broj
100335107
Datum objave
19.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.53/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07737254
Poreski broj
100291402
Datum objave
16.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 169/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu