Stečajevi


Matični broj
17316613
Poreski broj
102381688
Datum objave
24.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 34/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20646195
Poreski broj
106620124
Datum objave
24.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 84/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20162457
Poreski broj
104432628
Datum objave
23.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 28/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20116960
Poreski broj
104220459
Datum objave
23.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 29/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20314958
Poreski broj
105122650
Datum objave
23.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 26/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20610352
Poreski broj
106475548
Datum objave
23.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 66/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08668418
Poreski broj
100435060
Datum objave
23.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.111/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08813019
Poreski broj
103350425
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.90/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20602414
Poreski broj
106442100
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.8/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
06642756
Poreski broj
100372273
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 10/20
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20048387
Poreski broj
103941218
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 129/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20334410
Poreski broj
105290685
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 78/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21414328
Poreski broj
111016290
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.15/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17204688
Poreski broj
103963758
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 77/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20290641
Poreski broj
105046706
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.102/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20477482
Poreski broj
105865179
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.6/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07363435
Poreski broj
100501895
Datum objave
17.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.17/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20841915
Poreski broj
107638523
Datum objave
17.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5 St. 64/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20487992
Poreski broj
105923089
Datum objave
16.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 88/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20746904
Poreski broj
107130018
Datum objave
15.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.107/20
Sud
Privredni sud u Novom Sadu