Stečajevi


Matični broj
17119427
Poreski broj
101077205
Datum objave
11.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
16/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07166117
Poreski broj
102741256
Datum objave
11.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
30/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20210389
Poreski broj
104699716
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br.29/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20148179
Poreski broj
104342013
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
XI St 44/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07096402
Poreski broj
101491850
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
66/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07096445
Poreski broj
100074051
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
65/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08043086
Poreski broj
100982743
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 37/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07314051
Poreski broj
100629963
Datum objave
9.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
43003
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17253204
Poreski broj
100633684
Datum objave
9.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
43004
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17360647
Poreski broj
102282016
Datum objave
8.12.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St. 32/09
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07016115
Poreski broj
101682992
Datum objave
8.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
108/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07020082
Poreski broj
100353154
Datum objave
1.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 40/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07211643
Poreski broj
100188221
Datum objave
30.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
53/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08099570
Poreski broj
100582215
Datum objave
30.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
IV St.15/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08797072
Poreski broj
103078735
Datum objave
27.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 32/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07984901
Poreski broj
101283350
Datum objave
27.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
33/09
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07137303
Poreski broj
101912180
Datum objave
24.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
37/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
08181233
Poreski broj
101446231
Datum objave
24.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 33/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
06819397
Poreski broj
100899094
Datum objave
23.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.19/2009
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07018207
Poreski broj
101511814
Datum objave
23.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
10 St. 202/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu