Aukcije


ID aukcije
Videti u zaključku
Početna cena
445.398,66
Datum
24.8.2019.
Predmet aukcije
570090a3-b61f-4e74-aaa9-108e756c7796
Mesto
30a08402-1a8e-47e5-8f25-04afbd3049d5
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja garaže koja se nalazi u Ulici Cara Uroša 2 u Novom Sadu, u zgradi br. 3
Početna cena
118.622,05
Datum
24.8.2019.
Predmet aukcije
bf5cfe94-6b9a-4c40-83cf-22e42b9b976d
Mesto
195bab18-6881-414b-8067-aecba2263d2a
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Pokretne stvari
Početna cena
133.599,01
Datum
24.8.2019.
Predmet aukcije
760d11e5-d2e3-490c-9607-af9b3e463546
Mesto
e64c97c7-afc3-4fda-b26c-99ba26a9a6f7
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja pokretnih stvari
Početna cena
3.700,79
Datum
24.8.2019.
Predmet aukcije
67df4ee2-1139-4219-a08b-4235b4d6b12f
Mesto
5a8a427f-2360-4168-a02e-2bd1aefb781f
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prva javna prodaja pokretnih stvari
Početna cena
34.327,51
Datum
24.8.2019.
Predmet aukcije
7f36f81b-1aa0-457d-964b-bf4c295943de
Mesto
7b68a91d-20ee-4757-bdd0-5e87fe3b3a97
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Pokretne stvari
Početna cena
14.005,11
Datum
24.8.2019.
Predmet aukcije
ec98bf89-9941-4452-9694-d2df7d8b62cc
Mesto
8c996c46-7bc3-41f1-98e2-9379f7f48e17
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima