udeo od 1/8 na k.p. br. 1272/2, u potesu Lokva, poljoprivredno zemljište, šuma 3. klase, površine 2722m2 upisan u listu nepokretnosti br. 118 KO Simiće


udeo od 1/8 na k.p. br. 1272/2, u potesu Lokva, poljoprivredno zemljište, šuma 3. klase, površine 2722m2 upisan u listu nepokretnosti  br. 118 KO Simiće
Datum
25.3.2023.
Početna cena
707.057,88
Predmet aukcije
37b81310-36f4-4d76-9115-ee3240f7b8d3
Mesto
aee03679-1d91-4cb9-bafd-9a791e68c206
Dokumenti i druge informacije:
6851f33b-37da-441b-8876-f8d913ccdafa
c49b0142-b94f-4ffd-a6e6-1a946e01173d:
df0248b7-2407-4be0-967d-f0c3a18abebb
ca68f68d-2fdf-42a6-ab55-5efc33326717:
8159a572-9041-4c9f-9d2d-cf3b3c8068fc
d9cc3a06-4818-416d-84bd-c0875b3e7896:
39a7e70b-5b15-4d50-b274-8fca6430e52f
34f018ea-cb2d-497c-8034-1629e9fd362b:
3c637520-af86-432f-8526-9c353df449da
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima