udeo od 1/8 na k.p. br. 1271/2, u potesu Lokva, poljoprivredno zemljište, šuma 3. klase, površine 2358m2 , upisan u listu nepokretnosti br. 118 KO Simić


udeo od 1/8 na k.p. br. 1271/2, u potesu Lokva, poljoprivredno zemljište, šuma 3. klase, površine 2358m2 , upisan u listu nepokretnosti br. 118 KO Simić
Datum
31.3.2023.
Početna cena
309.784,50
Predmet aukcije
6246622f-3d2f-4c94-ba20-f869935d3445
Mesto
ff51eef8-279f-4979-a00d-456ad7931150
Dokumenti i druge informacije:
5633f5a3-181f-4cc3-9538-b9f17520057c
806f2dbd-7dce-427e-b2f7-21df2440c8aa:
a1a86898-c490-4bc7-b6c8-c570ddb39663
d900c153-14b9-4d2f-93c3-03746226f2fb:
305cbfa2-f8c3-475b-af3a-79462d32d065
1b7298d1-4ba1-44b1-85d2-b905b114d73f:
d96c56c0-ff7d-417d-965c-8af9e9a32519
51fb037c-7e8b-405a-9651-70fe03759b87:
32f396d8-5bd4-49f9-b479-dd5701fb3ba8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima