udeo od 1/4 na k.p. br. 5230, u potesu Kosa, vinograd 3. klase, površine 728m2 upisana u listu nepokretnosti br. 1137 KO Simićevo


udeo od 1/4 na k.p. br. 5230, u potesu Kosa, vinograd 3. klase, površine 728m2 upisana u listu nepokretnosti br. 1137 KO Simićevo
Datum
20.3.2023.
Početna cena
178.158,21
Predmet aukcije
2b9c83fa-50c0-4fce-a8b4-72f98819a59c
Mesto
2aeee893-b6e7-449c-a838-a0aab639cf6e
Dokumenti i druge informacije:
0f3d9758-0258-430f-9af6-3154eadd74da
3898252d-7348-426f-9ab7-bf294946fa4a:
1007154d-a579-43a6-b9aa-2028d62b39c3
1a5ff351-de07-4062-a5cb-37714038a84e:
fd098ac0-d7c5-4e5f-b31c-3b5d263a1da8
42453992-1c88-41b6-91a1-95bec4c23dd1:
9794d0b7-2469-4a70-bd6e-083d8456c9b0
4f679a16-c978-4926-885a-5eb4a3221314:
4e8c4acf-cbf5-4b99-96ab-5ae4c9a57b1a
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima