udeo od 1/1 na kat. parceli broj 201 KO Virovo, po kulturi šuma 3. klase, površine 00,10,33 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo


udeo od 1/1 na kat. parceli broj 201 KO Virovo, po kulturi šuma 3. klase, površine 00,10,33 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo
Datum
26.6.2022.
Početna cena
616.121,55
Predmet aukcije
377e827d-4b61-47b0-9231-172ef79dab1b
Mesto
8165551f-74e0-426f-b2fa-42084f40d366
Dokumenti i druge informacije:
104371aa-37a8-4715-a534-7d602d865803
Dokumenti i druge informacije:
dcfa6089-635e-4b0f-94a4-3e00bfab3b9d
cb802609-09ad-44ca-bd27-80c4b58657d8:
0a2b09dc-617a-47d3-a582-a5f4b4511dfe
ccbf86f5-0728-4dcf-a228-a7181780b901:
0228d465-3cb5-4f4f-9fe7-254f941f917a
8fc623a1-8f92-4d99-9401-1ab7d2ec3381:
c1fcab51-bc06-4bce-a06d-4ca03a8f593d
556d6049-e7eb-44f2-8243-d76301a4e864:
742e2d5e-0fcd-4fda-8537-4d3f3ad81f0b
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima