udeo od 1/1 na kat. parceli broj 196/2 KO Virovo, po kulturi voćnjak 4. klase, površine 00,16,42 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo


udeo od 1/1 na kat. parceli broj 196/2 KO Virovo, po kulturi voćnjak 4. klase, površine 00,16,42 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo
Datum
1.7.2022.
Početna cena
160.008,01
Predmet aukcije
62196de0-9fab-4065-ab8c-d6fcee9f6326
Mesto
29d5fca8-e0fc-4d95-89e0-8451e5352366
Dokumenti i druge informacije:
598892f4-f156-42e6-a060-5ff04f5491ba
Dokumenti i druge informacije:
ffea63dd-8ba3-444f-83ab-ac17de742354
2aba3090-5147-4af3-87f6-99b6060b7c18:
753d8e06-0c8b-47c2-9e7f-22d663ae227d
1c35fb8c-0595-4849-ada9-573dbaf58305:
83bdd975-13b5-4e9a-9921-5adb74c448bc
9b7a9f11-22cd-453c-b0bf-24052be4eaa6:
8d24564e-52a8-411b-b04a-07ba7729c41c
46548de9-9b99-473d-a10e-f42315103256:
6d030fef-3197-40f2-93f3-eda070276735
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima