udeo od 1/1 na kat. parceli broj 196/1 KO Virovo, po kulturi njiva 5. klase, površine 00,35,77 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo


udeo od 1/1 na kat. parceli broj 196/1 KO Virovo, po kulturi njiva 5. klase, površine 00,35,77 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo
Datum
1.7.2022.
Početna cena
24.831,26
Predmet aukcije
e8163727-586b-4209-b306-5c02f5d305a7
Mesto
d49854e2-5520-4b95-8600-8d91dd81c613
Dokumenti i druge informacije:
684aefb3-8411-44ba-a150-f5da6df3329a
Dokumenti i druge informacije:
4fe66d94-c049-4508-9171-935466b92336
2f282e82-129f-47a4-8f41-32ed327312cc:
37052125-6bc1-433b-9e3c-b754d2e18228
95d3b70b-8d11-4099-bba3-9f7b95f220bc:
f1d08af4-c1fe-405a-836f-9834dd68f532
7c830b89-150f-4798-a702-0058c4b79da1:
8a5c9672-7816-46c1-ab9f-844dc5df2df4
e7f89a25-57dd-4497-b0b3-4413dc588867:
f9d2c287-335f-4933-a9f7-6b8e89c8b50b
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima