udeo od 1/1 na kat. parceli broj 193/3 KO Virovo, po kulturi livada 5. klase, površine 00,85,31 ha, LN 292 KO Virovo


udeo od 1/1 na kat. parceli broj 193/3 KO Virovo, po kulturi livada 5. klase, površine 00,85,31 ha, LN 292 KO Virovo
Datum
1.7.2022.
Početna cena
439.970,04
Predmet aukcije
a97dbb11-b912-43cc-bfb7-573562aaea99
Mesto
72a7e426-ad8b-4297-ac0f-1d1dee26a57a
Dokumenti i druge informacije:
c04f744a-3efc-49dc-bc6b-6e88a33a7816
Dokumenti i druge informacije:
01118924-da71-4eec-82df-875aebf213eb
1195dcc1-f9fd-469b-ada9-f8b96292e973:
5015d38d-91ed-41b4-bb7c-0cc0d49b8e75
56999b52-7b37-4170-ad64-f6b2d286592e:
970fff50-bf3b-4efa-97b9-e5a0afb5d259
9f0acaeb-075e-49f3-8d2f-1c6c9a0669a5:
5cb9a05f-1a8e-405f-a24d-8781e0dde6e7
91b69cde-56a1-4f4e-ab0e-a9e11ec977cb:
c34d88fd-c743-4cfc-a094-7c2b86bc4c83
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima