udeo od 1/1 na kat. parceli broj 198 KO Virovo, po kulturi livada 4. klase, površine 00,35,75 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo


udeo  od 1/1 na kat. parceli broj 198 KO Virovo, po kulturi livada 4. klase, površine 00,35,75 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo Aukcija istekla
Datum
11.8.2022.
Početna cena
190.827,48
Predmet aukcije
e4d0cc06-1248-451c-bcc5-fb31856415f2
Mesto
1a5b85ea-91f5-4092-9998-1a8eca7ee628
Dokumenti i druge informacije:
6e88ff30-d19a-4a39-9aaf-4fbabdaede1a
Dokumenti i druge informacije:
d64991d7-6776-4682-8d57-7bef9c12b21c
8422709f-de6b-4e67-b91d-30603d7399d2:
0266cea4-a213-4e60-bc8a-69dbac1b3276
d6d31190-3c1f-48fc-865a-f102d2a99bcb:
7bf7939f-fb63-461e-948d-a99a30284fb3
6badb371-ae54-4381-a603-3e34fd295d28:
5a2f07b1-b0a9-46c6-8444-45c9e180f283
c8de9256-c64e-491e-b89c-f2ca36402e0e:
c23356ad-d0e3-4853-818d-171e4c57c513
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima