Udela od 8/30 na pomoćnoj zgradi, izgrađenoj na kat. parceli 2585/1,sve upisano u list nepokretnosti broj 154, KO Štitar


Udela od 8/30 na pomoćnoj zgradi, izgrađenoj na kat. parceli 2585/1,sve upisano u list nepokretnosti broj 154, KO Štitar
Datum
26.6.2022.
Početna cena
495.293,92
Predmet aukcije
4c15db44-5bfb-45f7-a3f5-af4a293ee0a9
Mesto
65ca81b6-0090-44f2-a262-855e58c1da07
Dokumenti i druge informacije:
7d711e3d-0709-49db-8ca4-955a6a1e63fe
Dokumenti i druge informacije:
83a48326-3701-4e89-8cf9-0c93cff74a87
5886a98e-3c38-4b5e-bbeb-353b92af3dd6:
6e3c97bc-b0d7-4dfb-8d4a-2cc2ce196141
d792beac-8fb5-4394-9cd3-937350352171:
599783a3-9b22-40b7-87fb-8974efe4cc35
f2807de4-aa1e-4f04-b23d-1ee747e5bfc3:
69906a77-3646-4db5-9eb6-3f41db4005a2
58980d3b-1bea-4ca5-a2c7-8fa1f5075106:
2c915007-45cb-4569-a9c0-dbfc2798f063
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima