šuma 3. klase ulica Petraganka, kp.br. 3003, broj dela parcele 2, površine 409m2, upisane u List nepokretnosti br. 186 KO Bogdanovac


šuma 3. klase ulica Petraganka, kp.br. 3003, broj dela parcele 2, površine 409m2, upisane u List nepokretnosti br. 186 KO Bogdanovac
Datum
25.5.2024.
Početna cena
626.485,98
Predmet aukcije
b04481a9-4b8e-4629-b7ee-66e058a59682
Mesto
c1ff6745-716c-4491-9975-e73e35279079
Dokumenti i druge informacije:
7a6f97fa-95d6-4a81-a627-e71731da8f67
1b505bd8-17e1-4277-8cf3-2d5414f97d93:
4c7144ff-715c-4107-b694-1729f458e2d8
38c5c8c2-c8fb-4db6-83f0-f6e53190f84d:
ad9e89cd-6a74-43ef-a9ab-dd720dcc41d2
0ea29cd7-a9d9-45da-9559-46ad2b5c7af8:
6f35291f-c004-4462-b376-97b9323c5ae4
9b3dcde5-1237-47fe-ab0f-9ba400444681:
49a1400e-d0db-48c8-999a-4b776137d5c0
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima