proizvodna hala za blokove na kat. parceli broj 111 KO Virovo, LN broj 292 KO Virovo


proizvodna hala za blokove na kat. parceli broj 111 KO Virovo, LN broj 292 KO Virovo
Datum
28.6.2022.
Početna cena
103.379,56
Predmet aukcije
27d60311-cc6f-475d-8811-0a1978356999
Mesto
c2b6d0a6-532b-43f8-9e73-103cf9ee05fe
Dokumenti i druge informacije:
8a2a3990-15a4-4324-915d-f57ac47d7fb7
Dokumenti i druge informacije:
36700758-22ee-467f-97e2-615a90acb9a9
cd425a99-d777-42b7-a1ff-77dd49ab7953:
cfeeec74-e384-41fa-abfb-5adc63f2a196
a645db1f-9db6-4c2c-9aae-9e98fe7af5a9:
f19015e1-b95b-47f4-b54d-23dd7d9819c9
1482218a-a0cb-437e-b36c-d9435a820e21:
a80f3cd7-23d3-42ab-a649-796ed581bab1
edf51571-cbeb-4396-85c4-d0542421c613:
75b0ca9d-ffa8-4a52-ad6d-1d737a8afc2a
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima