POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE I HLADNjAČA


POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE I HLADNjAČA Aukcija istekla
Datum
21.1.2021.
Početna cena
511.294,24
Predmet aukcije
f8a0115b-1658-4d19-91ca-d437e7200fc0
Mesto
d616cdcb-54c7-494c-afd2-15d199ee8f9c
3246b3e7-05a3-4a2f-be34-9bcd3ea48e9e:
9d8e519b-6de3-4efd-ba9b-9cf131b169fc
d3356376-d123-42c2-9c30-c18afc41fbb8:
8b561f3e-738a-4465-bf1a-fb0e393f4e00
ce71f3c5-b6c3-4f6e-9059-601f47664f55:
d17905bf-8c89-4665-aeaa-d7841c11b406
c6400e5a-6bd8-4a45-b4d5-570b98731731:
2530929d-43cc-4ea3-849c-44a6e55b693b
46813945-276b-4cdd-813a-824f43abc4bc:
b835b162-da22-456b-b6f8-b3e058513e33
bb9204ae-f79d-4b37-9062-06a70d663968:
0c4e152f-ff93-4a2e-9a7f-7d19198a5359
714b3fdf-9f1a-469c-8875-ab1c4ffa8520:
ce765bd7-59aa-4640-92b7-5e7df62bbb5a
03734f0b-22f3-4d01-9f2e-a6167b887256:
bc92dfd0-ec5e-4724-84e1-7fa1bcc61322
36f2e128-d79c-43b1-8a03-3fce4c13f093:
196bdea8-dbcd-4cf8-bcaf-9d5796dc4ca7
7ba87d12-bfe8-4e84-9708-eb43accb84be:
fd4b0251-e6f4-470a-9d2c-bdb5ffe0f025
0255221b-a9ce-41e8-9b1b-5af2dce8287d:
1e66234f-48e5-476d-b971-85ac1e7ee15a
eda46393-c8ac-4737-876b-86ddd3fc7ff6:
9a7ab3b6-28dc-4139-b408-084033d09e9d
c6e82d39-75ce-4973-909b-1e0b0f6846bb:
68ac3213-37e6-46e2-93b5-6b46a391a498
02657486-82a2-4f33-a0b7-72658a7fdc97:
94cdc364-cb89-4a7a-9aaa-d453ef67d891
Dokumenti i druge informacije:
7bde91b9-a73f-4123-966f-a7d3478ef339
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima