Nepokretnosti


Nepokretnosti Aukcija istekla
Datum
27.5.2020.
Početna cena
575.390,08
Predmet aukcije
a355ff97-3106-4230-9163-da452313e985
Mesto
f2605cd3-906c-4edd-b833-8627c12e685a
73bedde0-1493-4474-991d-a0ca27035c60:
b23d03db-b20e-4b7f-bf79-66091a4a762f
64ffd537-9498-4acd-9746-855ee2cd098e:
161a37b2-f6a2-4e3e-be51-6134ae889c1f
cb7ab3cf-3333-446d-9e2e-3cef0575fcd2:
7a91eea6-9cd7-4181-bdfd-17b73033af69
d6e84cb7-7840-469c-9999-8509d4ff35d7:
9330d493-2b96-4764-b922-9b0b2259893f
7cffbb76-de4c-4625-a871-64d2a99b1c24:
61307403-5f98-404f-913b-6f9ab26dadd7
53c94371-29cb-46cc-81a2-939267f64fe4:
836ea92b-4333-41f6-bfe0-637118618fab
21ba9712-b6fd-4f62-95e2-0f88fac477f4:
d22e0126-5f27-479a-8329-777eec2f63b6
e0d2507a-1acc-40ef-b940-674b88f87d6f:
48184e0f-9a9c-4563-b42e-b97406fe8858
99cb434e-4d7e-4f92-bd3a-544977eb0dce:
4a13675e-c3f3-45f6-90fd-a5b4810b60ae
797ef269-1958-41a0-891c-26362ff57620:
11092edc-6d77-4d57-b1bc-e3aab11770c1
9dbdfb4e-3550-43af-acb6-03eaa44ecd62:
9a29930c-59a5-4d5f-8275-b8d4bb9fcc1b
1a03838d-608b-4f97-8494-cdb7e65fedb2:
213aef56-3e61-4a25-89dd-5ff7a05fafca
2888f1d7-c944-4e4a-bec6-b74f3c123360:
2dd40d45-bf63-49a9-8d3c-56b8f9adca48
35e7413a-ed5c-4a24-9310-66e74d7353cf:
65678e99-7cdb-4977-a816-c2dd4e77f64d
Dokumenti i druge informacije:
14b9c070-1798-4363-af7a-d2adf997d4c7
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima