Nepokretnost upisana u LN br. 111 KO Lukare, Služba za katastar nepokretnosti Novi Pazar


Nepokretnost upisana u LN br. 111 KO Lukare, Služba za katastar nepokretnosti Novi Pazar Aukcija istekla
Datum
27.5.2020.
Početna cena
226.932,27
Predmet aukcije
f779417f-ff26-4238-8ace-cff1078bc97b
Mesto
56011e37-fd40-47af-acf0-cc7da39a30e3
5361eb11-3575-48e4-a81c-0a1c9087ab6d:
6e5c6bba-d8d5-439c-9b54-33f51e4551f6
af6cdd67-58fd-4807-bef9-bd9a7ef873e1:
f37825bd-0bae-4594-92a1-000c17d860eb
e6679eda-0a88-4526-a6be-adaea172f4bd:
857fdfbc-939a-48d7-81b2-2e851bf03c5c
2658cb37-3dce-4323-aae0-19a76542052f:
4cd05c85-38cb-473d-9afe-7a088290b18f
c07dc3fe-1553-45a7-a0bd-cfd61e4fe574:
25f12f1a-d77b-4024-a233-004fbce09a9b
b52c805e-c844-49db-8ad7-1b385336c46a:
bba8c5f5-3240-4423-9d89-54a5e53fc529
a61debb4-b196-42a7-954f-06a95e058502:
fb105b9f-d540-472f-a223-1687e881e896
c44c4da3-1d2d-4d1c-be47-64f140aa4e43:
e4cacca6-9eec-4037-b32a-7191526497e9
44e6c02c-3ea9-4ca7-9c7a-6f7eab760281:
cc6f3b3f-a575-491b-8d7a-9ffd48f0202e
1bc5b53d-5c7c-4e63-b0dd-c9266a3fdc54:
69a02536-b768-46ba-95c4-33c96f359890
b59f94fc-7afc-48c9-b123-70d8f0b12167:
aa51bb30-e1f3-4916-b8b3-fe5f2dd1c2b0
a506f463-737c-441f-94f4-cf8cf59e5881:
8f3ebf31-88c6-4c62-af58-810d80b3d137
d354c500-120b-434d-842f-0dd28279a8f4:
dad62564-1d95-4a64-bb1c-e3397f1e9f80
51f6083e-6cf5-4fe7-a605-1318c4fc5ac4:
a60338c1-3e7f-4f71-9565-1f22a61ae955
Dokumenti i druge informacije:
72a0c646-3dd6-4087-bc86-8b04f1fb180b
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima