kat.parcela broj 1622, KO Višnjićevo


kat.parcela broj 1622, KO Višnjićevo
Datum
13.4.2021.
Početna cena
303.780,89
Predmet aukcije
e7e5bb5b-8d59-4c7f-a7eb-e98cf6998c16
Mesto
28e9211d-6f47-426b-a86b-4a744ac5b4eb
5ee8f356-a217-4a3d-9d58-6453ecfd45ce:
9530771c-8d37-4d9f-a231-76a4ffb1cdc9
6f0328f3-395e-4720-b87a-d9dd970ea42b:
05c28db3-68c4-4039-a619-2b0b74635ee2
d0bd2356-deb4-4d92-9cd2-276c67709c88:
1aec3df6-0b9a-453e-99a7-72537d0a10bb
66faa897-8af6-402f-a1c4-51c673555518:
360f12c4-ea7d-4426-b974-a5664062af63
5edb66da-4554-4186-8c73-f30b0bac51ff:
5e13e497-5ee5-4a6c-a65c-07946a35c84c
5701fed8-ebd8-4e47-8b37-44e776708741:
4dde5981-cf32-4198-8da7-2eefef9a880f
715039a0-950a-45c8-b60b-7e7ce965cce0:
1188ee2d-a902-4666-ab0f-35884e7b4610
6b9dbbce-d086-4b79-8a4c-be64b4a31aa4:
fc0951f4-a705-4695-a88c-4426b534a415
597417df-b7d8-4782-a6ba-bfa04d88afff:
54178c99-c735-4143-aada-600d2a8ad35c
6bf1c3d8-bdd9-4f40-bf22-827499f48e92:
a709214b-ec71-4f58-b7b0-7f16e3bd82eb
2d280897-51fd-47c9-b4c9-6242e01da702:
a46f1b98-4f02-4e64-bad5-20d3cf405a37
a652e855-17ca-450c-a384-f5eee5e6a45d:
74c6ba9b-1407-426b-83d0-69e8ca81cbf0
5c0dbe06-959f-483e-b95a-ad80e5ab2702:
d95a2101-ce87-47b5-b7d0-09553b66cabc
7603a872-ae7b-4b62-bf9d-e44c5683ef76:
86f7d6e5-2614-41a6-a2af-b879d5777765
Dokumenti i druge informacije:
6837edf0-ccef-4326-950a-0455f41a4e21
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima