kat.parcela broj 1622, KO Višnjićevo


kat.parcela broj 1622, KO Višnjićevo
Datum
16.1.2021.
Početna cena
200.468,11
Predmet aukcije
54efdcc8-6d4b-4b60-920b-b97d6f9bf028
Mesto
6e502406-ac96-4119-9e5c-d2cea67179bb
dcbc073f-f9f2-4b76-a9e5-a4a81a7946b9:
12ab308d-ae14-42ab-bec9-6f2829fbb915
540bed59-e05a-45d6-a2a6-f24a9bc93485:
74a7b564-0959-49a5-b5b6-de0e09d596ee
42e05f63-1dbd-4056-b1c8-efe60a1181ce:
9f891d17-ceda-4d29-a062-b283ee1a9331
092de03b-e091-4f54-81f6-339b229cc62c:
f8e9e99f-417e-42ed-9418-63c432c41b3d
4cae727d-dcad-43eb-bc9c-22bdf3f33c40:
80592641-42e7-4a8f-a4c2-e5f1ed8e9711
5e63c81f-b0b5-4452-abe9-92bbc68f11c3:
d7760db0-06d3-458b-bc2f-d3ab80582fa1
ef09b24d-9528-4caf-a34e-bb917e91760b:
16238c2f-ca4a-4c60-b6ae-a68f427cae73
1995b6bc-819f-4ce9-8baf-f448f10f1c2e:
519fd8dc-e297-447f-8c05-d821cc285b83
098581f1-ed5a-469a-915d-3361157395b5:
45926ee5-e397-4d73-9ab6-b774eb5b1ae0
5a397897-7206-4914-9403-31a82ccc1db2:
ee65ecfa-d91b-46de-9de0-7fe04ff26bf6
09087b4c-35fa-4dc4-b6c1-5c98d0d31a87:
c73a66b7-743e-4e8e-b8a8-52ec83448e48
51307cf9-e772-4c95-903a-7486a3fe9123:
3ff8a27a-f631-4ee4-a298-d76a6579982e
b3d9fd32-a861-4dba-8e0d-f7b79a2c04f1:
f76b60a8-0780-4f56-92ba-4d2eb9b6eba2
e040a727-8371-415f-97a5-a5e6a0a3425a:
79bbf185-aa54-4998-ad11-83e275da181a
Dokumenti i druge informacije:
c0f04d3d-809e-407f-a1ef-404f63622592
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima