kat.parc.br.569/1 KO Osečenica, broj dela 2


kat.parc.br.569/1 KO Osečenica, broj dela 2
Datum
30.6.2022.
Početna cena
61.999,88
Predmet aukcije
e22be5c1-da19-42bc-a9f7-a4dd595e841f
Mesto
ef50289a-8d2f-42e6-a6ba-5342077f6b0b
Dokumenti i druge informacije:
b82c0f27-3fc4-4338-9c2d-e16218f3fc63
9513212e-7589-4b8f-a8cb-20ce8d0e2435:
b2051549-ae6e-4ec7-a1fe-a1b68e78aba2
7e65d720-1173-4071-ad5e-569569c4996b:
de5f6d6f-2e58-44d9-ab6c-4710932a1830
0465a4c3-b511-4034-ad12-ebde36a98ea3:
72563be0-58d2-4904-97df-2967022a30c7
7844c3fa-c88b-454e-9b85-aa905e94673d:
a0b3b380-f663-41fb-9c0b-b63627f2c110
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima