Kat.parc.br. 574 KO Ključ


Kat.parc.br. 574 KO Ključ
Datum
26.6.2022.
Početna cena
48.045,39
Predmet aukcije
996fd58b-e2b2-4cab-ab8f-57f8913a5a8e
Mesto
0d41fef5-42f7-43c9-be67-301b67dc11cb
Dokumenti i druge informacije:
4d741a2a-8ff8-4f6d-8da8-fde5eccbe58e
c52802e4-5ade-48d9-8394-1991649a3365:
6441665a-1cba-4c81-a535-4d5397384ccc
6189c1eb-a027-45c0-ae77-eca49127c00a:
98343cd9-c943-4c6d-8774-cb1c593756f0
77ee9362-aa98-47b4-8446-c25f10207743:
5847feaa-0e65-4de0-ab4c-166935c730c9
c1fd14b7-ce34-4d22-b20c-6a2ef4cbad55:
9cd269d2-038f-41de-b867-319cbc10d374
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima