Katastarska parcela broj 956 KO Vrdila


Katastarska parcela broj 956 KO Vrdila
Datum
22.5.2024.
Početna cena
191.355,40
Predmet aukcije
74e8a087-c2b7-4408-9b79-f3575674779f
Mesto
6e6ede72-0750-43d2-b07c-84d5434e1b99
a9de3c55-da64-4d5a-bf79-22d3e991d9f2:
de31e842-bd35-4979-9142-b9c6c6c52514
dc9a2327-ba72-4b3e-b204-8d1653e58e46:
4c77c5dc-c4dc-4679-af6a-20f6daa13770
04e3cacb-7748-4b67-96f5-25b65f5245a4:
720a4f57-2c9b-440a-9522-876dde47a3f4
63b50be7-8e1b-4a65-9be3-a80299e92f75:
6b0930ce-5d9f-4cb3-9295-398e41ab8b3d
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima