BLIŽE NAVEDENA U SAMOM ZAKLjUČKU


BLIŽE NAVEDENA U SAMOM ZAKLjUČKU Aukcija istekla
Datum
27.5.2020.
Početna cena
205.361,72
Predmet aukcije
fade9352-149b-4173-b07e-3116c4f4b768
Mesto
cac96906-f82a-4452-8a81-c4b04de12f1a
3af61742-ae99-4e3a-95ad-9ca47b9cb650:
89a87200-8f11-45bf-9f98-f1279c828a54
c64b08ae-db7f-425a-97ed-13c13020b7ef:
d7126eb4-e793-4f54-b163-0b24412301fe
3dd2f9c8-3122-48f5-b64f-7cac1a8f9e9e:
5554b686-fce1-4405-a62d-31d85ae0a54b
81818681-6d6e-46b4-95d6-74c9b8082898:
f2154e70-3491-42e5-9b8f-ee9df4060167
32e04b01-474a-4b92-9c2e-3f9c74db0f4a:
99385869-e642-42da-b037-6577d63b4549
2b9a2e01-498f-4714-ab10-7b85bcc5f917:
de598a2c-22e2-485c-b042-a0942fe482b6
3fcdf09e-610a-4870-b289-c08baee3c05d:
c9434010-ae9a-4274-9c6c-c585f6cf9c36
df0d00b3-d028-4134-b5c0-11773d531c41:
930cd891-a01e-4f23-8fb7-9b359305a83a
94baed0a-ada6-488b-83e8-ae7d648f5463:
1fa80a3d-a320-4f4f-a242-80fc7fc8d927
44efa2a6-3550-44b3-b316-1ada9882b1f0:
44289e9a-93ce-43d9-b589-a8d8ce9357b8
0c681bc8-83ec-4c41-aae2-6e03cc69f68a:
56107f1e-bf7e-4e3d-81d4-e9ffb2ebbac1
f1c804f9-1bfa-474f-a859-88ce3ef9c0a0:
ff156a31-1ef8-4ab8-a293-a31370be41df
238beb44-186a-427b-92ad-3bc4d4f0e498:
ea07cf42-df6e-4d1f-8143-483c6b222c05
378edb25-c937-4102-945d-a8cf688fc8da:
0819ed45-129b-4bed-8546-15f8a8146ca7
Dokumenti i druge informacije:
b0eb3bb3-fada-4642-804b-a76b97babdf8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima