-porodična stambena zgrada na kp.br. 2705/1 K.O. Ratare broj objekta 1, u ulici Cara Lazara kućni broj:21 površine 134 m2 sa zemljištem


-porodična stambena zgrada na kp.br. 2705/1 K.O. Ratare broj objekta 1, u ulici Cara Lazara kućni broj:21 površine 134 m2  sa zemljištem Aukcija istekla
Datum
29.2.2024.
Početna cena
281.783,15
Predmet aukcije
565e90ea-95e3-4b69-b43b-9ea020de61b2
Mesto
9f5f1fc3-e06b-4e04-bc32-6b39e259654a
Dokumenti i druge informacije:
c4620e95-b64b-46cd-adc9-3133b523b4b4
36e9c803-a353-4012-9232-24bfcfa72920:
1fc96e58-7ea7-48cf-9540-63827581b937
1c7b5462-eea2-4dab-a70f-b4814c508169:
dc468a15-2130-4a6e-8817-7c929275410b
4034e111-dcd1-4710-9e65-7a8d85cd170f:
c000e9cf-70ae-40fd-960e-f75e59a60f01
0703df30-eff6-40d0-beab-035308f8d7de:
6d2f2e45-0a02-4008-9385-fba41dac61c5
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima