Stečajevi


Matični broj
20120746
Poreski broj
104227840
Datum objave
25.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 113/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20393980
Poreski broj
105485591
Datum objave
25.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 39/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08613664
Poreski broj
100854748
Datum objave
25.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 38/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20658797
Poreski broj
106682815
Datum objave
25.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 41/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07367554
Poreski broj
100619103
Datum objave
24.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 52/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
21130079
Poreski broj
109131444
Datum objave
24.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St-195/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20741031
Poreski broj
107096284
Datum objave
23.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 95/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21032751
Poreski broj
108604556
Datum objave
23.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St-87/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20371544
Poreski broj
105381010
Datum objave
23.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.194/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08187665
Poreski broj
100954072
Datum objave
22.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 15/18
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20888164
Poreski broj
107875541
Datum objave
19.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St.br. 163/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17449516
Poreski broj
102202871
Datum objave
19.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 7/2018
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17163035
Poreski broj
101823550
Datum objave
19.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.147/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17551728
Poreski broj
103318039
Datum objave
18.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 22/18
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17354078
Poreski broj
101833336
Datum objave
18.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 177/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20636238
Poreski broj
106580790
Datum objave
18.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-164/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06013155
Poreski broj
100171675
Datum objave
18.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4.St.119/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20912766
Poreski broj
107999302
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 20/2018
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20500018
Poreski broj
105954877
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 94/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21118800
Poreski broj
109052130
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 187/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu