Stečajevi


Matični broj
08026513
Poreski broj
101916773
Datum objave
24.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST-16/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
21201324
Poreski broj
109550986
Datum objave
20.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 57/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17055593
Poreski broj
100346309
Datum objave
19.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 92/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20030011
Poreski broj
103941200
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 53/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20940212
Poreski broj
108146850
Datum objave
13.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 94/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20815922
Poreski broj
107503388
Datum objave
13.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 48/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08756198
Poreski broj
101707076
Datum objave
5.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.56/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08785520
Poreski broj
102817022
Datum objave
4.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.45/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08295174
Poreski broj
101660357
Datum objave
4.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.47/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08760276
Poreski broj
100718784
Datum objave
3.6.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.52/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08082731
Poreski broj
100496565
Datum objave
30.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.44/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08624038
Poreski broj
100434171
Datum objave
29.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.35/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17181289
Poreski broj
101788733
Datum objave
27.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St.13/2019
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21038822
Poreski broj
108636145
Datum objave
27.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.104/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08746338
Poreski broj
100792802
Datum objave
23.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20385928
Poreski broj
110880467
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.34/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20361263
Poreski broj
105602252
Datum objave
9.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 37/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08254702
Poreski broj
100751907
Datum objave
7.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 41/2017
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20901519
Poreski broj
107940931
Datum objave
7.5.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 42/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20617322
Poreski broj
106505985
Datum objave
18.4.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.25/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu