Stečajevi


Matični broj
17126954
Poreski broj
100337665
Datum objave
18.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 28/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20900725
Poreski broj
107937712
Datum objave
18.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
17544179
Poreski broj
103335390
Datum objave
15.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 85/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08784108
Poreski broj
102780744
Datum objave
13.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 6/2018
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20125314
Poreski broj
104242455
Datum objave
13.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 76/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07291582
Poreski broj
101350740
Datum objave
13.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 15/18
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07938217
Poreski broj
100621161
Datum objave
13.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 26/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17582178
Poreski broj
103515953
Datum objave
13.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 32/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20570725
Poreski broj
106285052
Datum objave
12.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 99/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17445626
Poreski broj
102171960
Datum objave
12.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 30/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
21112755
Poreski broj
109021171
Datum objave
12.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 59/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20876590
Poreski broj
107811830
Datum objave
12.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 91/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20412283
Poreski broj
105574541
Datum objave
11.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St.6/2018
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08584524
Poreski broj
100453619
Datum objave
11.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 42/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20337281
Poreski broj
105189406
Datum objave
11.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-92/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07997183
Poreski broj
100502017
Datum objave
11.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 20/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07279116
Poreski broj
100696626
Datum objave
11.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9. St-60/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20094354
Poreski broj
104114377
Datum objave
8.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 90/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20315792
Poreski broj
105110974
Datum objave
7.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 36/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20223081
Poreski broj
104730316
Datum objave
7.6.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9. St. 93/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu