Stečajevi


Matični broj
20840854
Poreski broj
107633596
Datum objave
17.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 121/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
09005935
Poreski broj
101608741
Datum objave
17.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 39/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20308494
Poreski broj
105101433
Datum objave
16.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.9/2018
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20197056
Poreski broj
104629198
Datum objave
16.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 10/2018
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20088435
Poreski broj
104092941
Datum objave
13.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 120/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08704104
Poreski broj
101445626
Datum objave
12.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.31/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08307911
Poreski broj
101446784
Datum objave
12.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20314605
Poreski broj
105108043
Datum objave
12.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 29/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20491698
Poreski broj
105944719
Datum objave
12.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 30/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08759227
Poreski broj
101700736
Datum objave
11.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 63/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20437707
Poreski broj
105685822
Datum objave
11.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9. St-86/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17513770
Poreski broj
103109173
Datum objave
11.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St. 108/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07459815
Poreski broj
100010652
Datum objave
11.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 94/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07586361
Poreski broj
101972993
Datum objave
11.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 13/2018
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20072920
Poreski broj
104016891
Datum objave
9.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 64/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20553081
Poreski broj
106194941
Datum objave
6.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 114/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20395320
Poreski broj
105479630
Datum objave
5.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 82/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17287826
Poreski broj
101411682
Datum objave
5.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 21/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20521724
Poreski broj
106040811
Datum objave
5.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2018
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20406968
Poreski broj
105546484
Datum objave
4.7.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9. St-77/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu