Stečajevi


Matični broj
07249756
Poreski broj
100562672
Datum objave
19.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.13/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20317507
Poreski broj
105168598
Datum objave
18.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.15/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20507217
Poreski broj
105996578
Datum objave
17.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 39/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20049910
Poreski broj
103962360
Datum objave
17.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.20/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
17250299
Poreski broj
100826194
Datum objave
17.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.103/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08053529
Poreski broj
101865761
Datum objave
14.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 11/2018
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20128623
Poreski broj
104256685
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St-104/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20699248
Poreski broj
106883220
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St-68/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08522952
Poreski broj
101807815
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.35/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20975750
Poreski broj
108319770
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.ST-156/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20622334
Poreski broj
106522669
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 133/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20596902
Poreski broj
106415746
Datum objave
13.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 34/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20575255
Poreski broj
106307560
Datum objave
12.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.71/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20573643
Poreski broj
106299861
Datum objave
12.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St-162/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20056819
Poreski broj
104418783
Datum objave
12.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.St-124/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20645199
Poreski broj
106617290
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.14/18
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21094102
Poreski broj
108922163
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-127/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20565284
Poreski broj
106259080
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St-116/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17192302
Poreski broj
101487658
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-141/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21137880
Poreski broj
109178649
Datum objave
11.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 151/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu