Stečajevi


Matični broj
20352400
Poreski broj
105291485
Datum objave
2.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 84/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08823987
Poreski broj
103541867
Datum objave
2.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 5/18
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21160687
Poreski broj
109317160
Datum objave
2.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 90/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08758344
Poreski broj
100963547
Datum objave
1.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 16/18
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20229152
Poreski broj
104754589
Datum objave
28.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 179/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07997183
Poreski broj
100502017
Datum objave
27.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 20/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08259810
Poreski broj
101799092
Datum objave
27.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St-26/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20313064
Poreski broj
105166512
Datum objave
27.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St-27/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08254672
Poreski broj
100751915
Datum objave
26.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.42/2017
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20080850
Poreski broj
104072262
Datum objave
26.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 138/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20214244
Poreski broj
104689818
Datum objave
26.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.128/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20154357
Poreski broj
104437865
Datum objave
24.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 50/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
DUŽNIK
Matični broj
08323658
Poreski broj
101647325
Datum objave
21.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2018
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08610797
Poreski broj
100735159
Datum objave
20.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.69/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20103914
Poreski broj
104156421
Datum objave
20.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.62/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06590942
Poreski broj
102411164
Datum objave
20.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 12/2018
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20753161
Poreski broj
107192661
Datum objave
20.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 19/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20359714
Poreski broj
105342027
Datum objave
19.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 5/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
21106518
Poreski broj
108989059
Datum objave
19.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 17/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20096896
Poreski broj
104148473
Datum objave
19.9.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4.St.155/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu